UBEZPIECZENIE ZDROWIA I ŻYCIA

Zawierając umowę z ubezpieczycielem, jesteś finansowo chroniony na wypadek wielu przykrych zdarzeń związanych z Twoim życiem i zdrowiem. Głównym celem ubezpieczenia na życie jest wypłata świadczenia, ale może to być także gromadzenie lub inwestowanie części wpłacanej składki.

Odszkodowanie trafi do Ciebie w formie jednorazowej wypłaty lub w ratach, a w razie Twojej śmierci do uposażonych, których wskazujesz na umowie. Świadczenie może być też realizowane bezgotówkowo, zwłaszcza gdy wybierzesz pakiet assistance medyczne. Wtedy ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia domowych wizyt lekarza, konsultacji z psychologiem i innych zdarzeń.

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

Ubezpieczenie podróżne to ochrona, dzięki której w razie problemów można otrzymać pełne wsparcie w trudnych sytuacjach, jakie mogą nas spotkać podczas wyjazdu za granicę. W razie kłopotów zdrowotnych uniknie się kosztownych opłat za leczenie (w przypadku korzystania z pomocy medycznej na świecie, również w krajach Unii Europejskiej i EFTA, gdzie tylko część usług refunduje EKUZ). W razie nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, zostanie wypłacone stosowne odszkodowanie – dla ubezpieczonego lub osoby przez niego poszkodowanej. Ubezpieczenie turystyczne sprawdzi się też w razie kradzieży bagażu bądź sprzętu sportowego – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie rekompensujące poniesioną stratę.

Assistance zapewni wsparcie informacyjne oraz organizacyjne – jeśli za granicą będziemy mieć jakieś problemy z prawem czy zdrowiem, towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni pomoc prawnika, tłumacza, opiekę medyczną bądź przyjazd bliskich osób. Ubezpieczenie podróżne przyda się w każdej niestandardowej sytuacji – również podczas wypraw górskich czy rejsów morskich (pokryje koszty ewentualnego ratownictwa) oraz podróży samolotem (zapewnia rekompensatę wydatków poniesionych w razie opóźnienia lotu lub bagażu). Dzięki takiej ochronie uniknie się finansowych konsekwencji nieszczęśliwych wypadków, kradzieży czy problemów zdrowotnych.

Ubezpieczenie podróżne obejmuje:

 • Koszty leczenia i ratownictwa
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego
 • Ubezpieczenie dla aktywnych
 • Assistance samochodowy
 • Ubezpieczenie od opóźnienia lotu
 • Ubezpieczenie od opóźnienia bagażu
 • Ubezpieczenie dla chorych przewlekle
 • Ubezpieczenie pracy fizycznej
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu