Ubezpieczenie podróżne to ochrona, dzięki której w razie problemów można otrzymać pełne wsparcie w trudnych sytuacjach, jakie mogą nas spotkać podczas wyjazdu za granicę. W razie kłopotów zdrowotnych uniknie się kosztownych opłat za leczenie (w przypadku korzystania z pomocy medycznej na świecie, również w krajach Unii Europejskiej i EFTA, gdzie tylko część usług refunduje EKUZ). W razie nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, zostanie wypłacone stosowne odszkodowanie – dla ubezpieczonego lub osoby przez niego poszkodowanej. Ubezpieczenie turystyczne sprawdzi się też w razie kradzieży bagażu bądź sprzętu sportowego – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie rekompensujące poniesioną stratę.

Assistance zapewni wsparcie informacyjne oraz organizacyjne – jeśli za granicą będziemy mieć jakieś problemy z prawem czy zdrowiem, towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni pomoc prawnika, tłumacza, opiekę medyczną bądź przyjazd bliskich osób. Ubezpieczenie podróżne przyda się w każdej niestandardowej sytuacji – również podczas wypraw górskich czy rejsów morskich (pokryje koszty ewentualnego ratownictwa) oraz podróży samolotem (zapewnia rekompensatę wydatków poniesionych w razie opóźnienia lotu lub bagażu). Dzięki takiej ochronie uniknie się finansowych konsekwencji nieszczęśliwych wypadków, kradzieży czy problemów zdrowotnych.

Ubezpieczenie podróżne obejmuje:

  • Koszty leczenia i ratownictwa
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
  • Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego
  • Ubezpieczenie dla aktywnych
  • Assistance samochodowy
  • Ubezpieczenie od opóźnienia lotu
  • Ubezpieczenie od opóźnienia bagażu
  • Ubezpieczenie dla chorych przewlekle
  • Ubezpieczenie pracy fizycznej
  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu