Zawierając umowę z ubezpieczycielem, jesteś finansowo chroniony na wypadek wielu przykrych zdarzeń związanych z Twoim życiem i zdrowiem. Głównym celem ubezpieczenia na życie jest wypłata świadczenia, ale może to być także gromadzenie lub inwestowanie części wpłacanej składki.

Odszkodowanie trafi do Ciebie w formie jednorazowej wypłaty lub w ratach, a w razie Twojej śmierci do uposażonych, których wskazujesz na umowie. Świadczenie może być też realizowane bezgotówkowo, zwłaszcza gdy wybierzesz pakiet assistance medyczne. Wtedy ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia domowych wizyt lekarza, konsultacji z psychologiem i innych zdarzeń.