Drugie Wezwanie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), …

Obrady

Zarząd Euro Providus SA z siedzibą w Częstochowie, ul. Racławicka 22 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248917, działając na podstawie art. 395, w związku z art. 399 …