Drugie Wezwanie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), …

*REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 59,97%, całkowita kwota kredytu 2000zł (bez kredytowanych kosztów), całkowita kwota do zapłaty 2517,73zł, oprocentowanie stałe 9,5%, całkowity koszt kredytu 517,73zł (w tym: prowizja 170,00zł, …

Obrady

Zarząd Euro Providus SA z siedzibą w Częstochowie, ul. Racławicka 22 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248917, działając na podstawie art. 395, w związku z art. 399 …

RZECZNIK FINANSOWY

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla Euro Providus S.A. do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów …

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) to unijny, wiążący akt prawny, zawierający przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. 24 maja 2016 r. wszedł w życie, jednak zacznie obowiązywać dopiero od 25 maja 2018 roku.

DLA AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki pod firmą Euro Providus S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki Christopha Szarańca do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.