W Mediach

26 Paź

spotNiedawno został rozstrzygnięty konkurs na hasło reklamowe promujące Spółkę Euro Providus. Konkurs ten był częścią rozpoczętej kampanii reklamowej spółki, mającej na celu jej promocję oraz dotarcie do szerszej liczby osób zainteresowanych produktami finansowymi oferowanymi przez Euro Providus S.A. Jednym z kluczowych działań promocyjnych stało się opracowanie spotu radiowego zachęcającego do zapoznania się i skorzystania z oferty pożyczkowej naszej firmy.

More