konkurs (1)Konkurs „Wyspy Zielonego Przylądka czekają na tych, co dobrze sprzedają” trwał od 2 tygodnia rozliczeniowego 2017r. do zamknięcia 13 tygodnia rozliczeniowego 2017r. W ramach Konkursu w specjalnie utworzonych grupach rywalizowali ze sobą Kierownicy Sekcji, Konsultanci Liderzy oraz Managerowie Rejonu ze wszystkich oddziałów. Losowanie grup odbyło w dniu 10.01.2017r. przy udziale: Prezesa Zarządu Tomasza Kostyry, Dyrektora Działu Operacyjnego Przemysława Szybowskiego, Managera Wsparcia Operacyjnego Rafała Szczuckiego, Managera ds. Bezpieczeństwa Krzysztofa Szynkiela i adwokata Anety Matyi. Poszczególne grupy nie rywalizowały między sobą, liczył się wynik w danej grupie. Klasyfikacja w poszczególnych grupach została ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów: - Kierownicy Sekcji i Konsultanci Liderzy - punkty przyznawane były za sprzedaż pełnego pakietu produktów Euro Providus S.A. - Mangerowie Rejonu - na podstawie osiągniętych wyników powstałych po zsumowaniu punktów uzyskanych na oddziale/oddziałach i podzielonych przez liczbę etatów na oddziale/oddziałach podlegającym/ podlegających danemu Managerowi Rejonu. W każdej grupie został wyłoniony zwycięzca. Osoba która zajęła I miejsce w grupie, tj. uzyskała największą liczbę punktów otrzymała nagrodę gwarantowaną – udział w tygodniowym szkoleniu na Wyspach Zielonego Przylądka. Kolejne 5 osób z każdej grupy, które uzyskały największą liczbę punktów w swojej grupie brały udział w losowaniu nagród. Osobom tym zostały przydzielone losy w zależności od zajętego miejsca w grupie: za zajęcie drugiego miejsca 5 losów, za zajęcie trzeciego miejsca 4 losy, za zajęcie czwartego miejsca 3 losy i dalej za piąte miejsce 2 losy i szóste 1 los. W każdej grupie spośród wszystkich losów zostały wylosowane następujące nagrody: 1x tygodniowy udział w szkoleniu na Wyspach Zielonego Przylądka i 1 x weekend w Kołobrzegu. Zwycięzcami poszczególnych grup zostali i nagrodę gwarantowaną – tygodniowe szkolenie na Wyspach Zielonego Przylądka – otrzymali: - Paweł Zatoń – Manager Rejonu Oddział Piotrków Trybunalski – Grupa MR - Jakub Misiak – Kierownik Sekcji Oddział Piotrków Trybunalski – Grupa I - Krzysztof Zbiciński – Kierownik Sekcji Oddział Piotrków Trybunalski – Grupa II - Piotr Góralczyk – Konsultant Lider Oddział Skawina – Grupa III Podczas uroczystego losowania w dniu 15 maja 2017 wyłoniono kolejnych zwycięzców: Tygodniowe szkolenie na Wyspach Zielonego Przylądka wylosowali: - Andrzej Pilzak - Manager Rejonu Oddział Piotrków Trybunalski – Grupa MR - Sebastian Rosa - Konsultant Lider Oddział Skawina – Grupa I - Sylwia Kamińska – Kierownik Sekcji Oddział Krotoszyn – Grupa II - Anna Janus - Konsultant Lider Oddział Zawiercie – Grupa III Weekend w Kołobrzegu wraz z osobą towarzyszącą spędzą: - Artur Kozłowski - Manager Rejonu Oddział Częstochowa – Grupa MR - Cezary Kowalczyk – Kierownik Sekcji Oddział Piotrków Trybunalski – Grupa I - Wiesława Konieczna – Konsultant Lider Oddział Zawiercie – Grupa II - Piotr Frydel - Kierownik Sekcji Oddział Opole – Grupa III Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

116930569 1437578362940414 768517848 o

img 20170223 093014-12

116930569 1437578362940414 768517848 o

img 20170223 093014-12